1970 yılında Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği bölümünü 1994 yılındabitirdi.
Ortaokul yıllarında bağlama çalmaya başladı. Üniversite çağlarında, özellikle ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu çatısı altında, bu ilgisi hız kazandı ve İhsan Öztürk, Coşkun Güla , Okan Murat Öztürk gibi hocalarla geleneksel bağlama çalım teknikleri üzerine çalıştı.
1991 yılında Bengi Bağlama Üçlüsü 'ne katıldı ve bu tarihten beri müzikal faaliyetlerini buoluşumda sürdürmekte.Yurtiçi ve yurtdışında sayısız televizyon, radyo ve konser organizasyonlarına katıldı.
Üniversite yııllarında bağlama yapımına ilgi duymaya başladı. Coşkun Güla, Musa Yenilmez gibi önemli lütiyelerden elde ettiği kazanımlarla yola çıkarak bağlama yapımının hem geliştirilmesi hem de gelecek kuşaklara aktarılması için yazıya dökülmesi amacıyla çalışmalar yapmaya başladı.
Bağlamanın yapısal ve tınısal özelliklerinin geliştirilebilmesi için atölye olanakları dahilinde deneysel çalışmalar yapıp , bu deneyimleri diğer icracı ve yapımcılarla paylaşmak amacıyla sazadair web sayfasını oluşturdu.Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş bağlama türlerini tekrar gün yüzüne çıkarmak için gayret sarfetmekte olup, bu anlamda 'dede bağlama', 'damlaformlu tanbura' gibi çalışmaları bulunmaktadır.
Önal, kendisine ait atölyesinde yaptığı çalışmaların dışında İngilizce öğretmenliği yapmaktadır.