1937 YılındaAnkara’ dadoğdu. küçük bir çocukken babasının yanında saz yapımına başladı.
1954 yılında Neşet Ertaş’latanıştıveonun teşvikiyleSamanpazarı’ndaortak birdükkân açtılar. Tam işler düzelmeye başlamıştı ki… Talihsiz bir kaza sonucu dükkânlarıyandı. Sigortalı olmadığı için de tüm zararı sineye çekmek zorunda kaldı.
Bir süre sonra Yenidoğan semtinde , bu kez tek başına bir dükkan açtı ve saz yapımına orada devam etti.
Uzun bir süre tek başına çalıştı. Bu arada çocuklarından Murat, baba mesleğine ilgi duymaya başladı. Remzi Elçi’nin de yardımcıya ihtiyacı olduğu için oğlunu yanında çalıştırmaya ve mesleği öğretmeye başladı.Oğlunun yetiştiğine kani olduktan sonra dadükkanını oğluna devredip kendini emekliye ayırdı.
Remzi elçi 1998 yılında vefat etti.
Oğlu Murat hâlâ Yenidoğan’ daki emektâr dükkânda baba mesleğine devam etmekte, babasının adını ve anılarını yaşatmaktadır.
ELÇİ SAZ EVİ
Murat Elçi
Altındağ cad. No:146
Tel: 347 22 19
Altındağ - ANKARA